Kolekcja

Doc. dr Andrzej Kordik

Andrzej Kordik urodził się 8 listopada 1933 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Edukację rozpoczął jeszcze we Lwowie, początkowo w szkole, a następnie na tajnych kompletach. Szkołę podstawową ukończył już we Wrocławiu, gdzie przybył wraz z rodzicami i siostrą w roku 1946. Uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, w którym uzyskał maturę w 1952 r. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył jako magister w roku 1956.

Na Wydziale Prawa UWr został zatrudniony w 1957 r. jako asystent Katedry Postępowania Karnego. Pracę doktorską Przyspieszone postępowanie karne w teorii i praktyce pisał pod opieką naukową prof. Witolda Świdy. Doktorat i stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego uzyskał w 1963 r., a docentem został w roku 1968. Andrzej Kordik na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego pełnił wiele funkcji administracyjnych. Był prodziekanem, kierownikiem Katedry Postępowania Karnego, kierownikiem zamiejscowych punktów konsultacyjnych, komendantem zgrupowania studentów na praktykach robotniczych w Wędrzynie oraz przewodniczącym Rady ds. Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim.

Osiągnięcia naukowe Andrzeja Kordika zasługują na szczególną uwagę. Na jego dorobek składa się 60 publikacji, których tematyka dotyczy dziedziny trybów szczególnych postępowania karnego oraz środków zaskarżania w procesie karnym. Jest też autorem licznych skryptów i podręczników. Wiele prac zostało uhonorowanych nagrodami, co świadczy o wysokim poziomie naukowym, a rozprawa doktorska, choć niepublikowana, otrzymała nagrody: Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał medale i odznaczenia państwowe i regionalne.

Docent Kordik był wytrawnym dydaktykiem, a prowadzone zajęcia odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. Rozprawa habilitacyjna Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność została wysoko oceniona przez recenzentów. Niestety, przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu dopełnienia wszystkich formalności związanych z procedurą otrzymania tytułu.

Na podstawie biogramu opracowanego przez Zdzisława Kegla i umieszczonego w pracy Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, str.152-154

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji