Object structure

Title:

[Bock Eduard]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; grafika niemiecka ; deutsche Graphik ; german graphics ; litografia ; Lithographie ; lithography ; portret ; Portraet ; portrait ; mężczyzna ; Maan ; man ; popiersie ; Brustbild ; bust ; muzyka kameralna ; Kammermusik ; chamber music ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; poeta ; Dichter ; poete ; rysownik ; Zeichner ; draugthsman ; Bock Eduard (1796-1841), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; Koenigliche Kapelle ; Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Description:

(ca 1804 -1834), muzyk kameralny wiolonczelista, rysownik, poeta. Litogr. kredką, 26,2 x 17,8 cm (17,0 x 17,8). „Kam[m]er = Musikus Bock-/ von ihm selbst gezeichnet.-/ Violon=Cellist/“ (napis inkaustem pod wizerunkiem). Popiersie ¾ w l. Włosy z przedziałem do góry, nad uchem do przodu; bokobrody. W koszuli z wysokim kołnierzem, okalającym bokobrody, halsztuku z broszką, kamizelce i surducie. Rycina jako k. 3 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koenigliche Kapelle w Berlinie. Na odwr. przyklejona k. z odręcznym tekstem ink.: 12 wersów aut. Moritza Hanemanna, twórcy albumu, z epitafium Bocka i notą o albumie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

Berlin

Resource Type:

ryciny

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7724

Language:

ger

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL