Object structure

Title:

[Haussmann]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Haussmann (ca1800-1857), muzyk kameralny, wiolonczelista ; Haussmann (ca1800-1857), Kammmermusiker, Cellist ; Haussmann (ca1800-1857), chamber musician, cellist ; Bock Eduard (1796-1841), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,7 x 9,1 cm. (ca1800-1857), muzyk kameralny wiolonczelista. „Kam[m]er=Musikus Haussman[n]. gezeichnet von Bock./Violon= Cellist“ (napis inkaustem na karcie albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie ¾ w l. Włosy kędzierzawe do góry. W koszuli z wysokim kołnierzem, halsztuku, kamizelce i płaszczu z szalowym kołnierzem futrzanym.Rysunek naklejony na k. 46 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

Berlin

Date:

1833-1834

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7766

Language:

ger, lat

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL