Object structure

Title:

[Just]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Just (ca1800-post 1834), muzyk kameralny wiolonczelista czynny ok. 1830 w Berlinie ; Just (1800-post 1834), Kammermusiker, Cellist, tätig ca 1830 in Berlinie ; Just (1800-post 1834), chamber musician cellist, active ca 1830 in Berlinie ; Bock Eduard (1796-1841), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,3 x 9,3 cm. (ca 1800- post 1834), muzyk kameralny wiolonczelista czynny ok. 1830 w Berlinie. „Kam[m]er=Musikus Just (Cellist)“ (napis inkaustem na karcie albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie, ¾ w p. Włosy do góry, ucho widoczne, bujne bokobrody. W koszuli z wysokim kołnierzem, halsztuku, kamizelce i surducie.Rysunek naklejony na k. 58 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

Berlin

Date:

1832-1833

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7777

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL