Object structure

Title:

[Hanemann Moritz]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Hanemann Moritz(1808-1875), muzyk kameralny, wiolonczelista, twórca albumu sztucznego ; Hanemann Moritz(1808-1875),Kammermusiker, Cellist, Verfasser des künstlichen Albums ; Hanemann Moritz(1808-1875), chamber musician cellist, maker of artificial album ; Bock Eduard (1796-1841), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 11,1 x 9,1 cm. (1808-1875), muzyk kameralny wiolonczelista, czynny ca. 1833 w Berlinie. „Kam[m]er=Musikus Moritz Haneman[n] (Cellist)/ Juny 1833.“ (napis inkaustem na karcie albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Półpostać, ¾ w p. Włosy do góry, nad uchem do przodu; bokobrody. W koszuli z wysokim kołnierzem, halsztuku, kamizelce i surducie. Na rękawi oł.: „Juny 1833“. Sylwetka wycięta z arkusza. Rysunek naklejony na k. 54 v (róż) albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum desVereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

Berlin

Date:

1833

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7774

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Autor opisu:

RL