Object structure

Title:

[Hambuch August Karl]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Hambuch August Karl (1797-1834), muzyk kameralny, oboista, pieśniarz ; Hambuch August Karl (1797-1834), Kammermusiker, Oboist, Liedersänger ; Hambuch August Karl (1797-1834), chamber musician, oboist, singer ; Bock Eduard (1797-1834), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; oboista ; Oboist ; oboist ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; pieśniarz ; Liedersanger ; singer ; muzyka kameralna ; Kammermusik ; chamber music ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,3 x 8,9 cm. (1797-1834), muzyk kameralny, pieśniarz oboista. „Kam[m]er=Musikus Hambuch (Oboe)“ (napis inkaustem na karcie albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie ¾ w l. Włosy kędzierzawe czesane do przodu, ucho odsłonięte. W koszuli, halsztuku, kamizelce i surducie. Rysunek naklejony na k. 75 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

Berlin

Date:

ca 1834

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7792

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL