Object structure

Title:

[Griebel Heinrich]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Griebel Heinrich (1796-1841), muzyk kameralny, oboista, pieśniarz ; Griebel Heinrich (1796-1841), Kammermusiker, Oboist, Liedersänger ; Griebel Heinrich (1796-1841), chamber musician, oboist, singer ; Bock Eduard (1796-1841), muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; oboista ; Oboist ; oboist ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; muzyka kameralna ; Kammermusik ; chamber music ; pieśniarz ; Liedersanger ; singer ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber musician ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,7 x 9,5 cm. (1796-1841), muzyk kameralny oboista, pieśniarz. „Kam[m]er=Musikus Griebel (Oboe)“ (napis inkaustem na k. albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie ¾ w l. Włosy kędzierzawe do góry, ucho widoczne, bokobrody. W koszuli, halsztuku, kamizelce i surducie. Na pole po p. oł.: „May 1833“.Rysunek naklejony na k. 76 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

[Berlin]

Date:

1833

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7793

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL