Object structure

Title:

[Schunke Andreas]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Schunke Andreas (1778-1849), muzyk kameralny, waltornista ; Schunke Andreas (1778-1849), Kammermusiker, Waldhornist ; Schunke Andreas (1778- 1849), chamber musician, brass instrumentalist ; Bock Eduard (ca 1804-1834, muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; brass instrumentalist ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; muzyka kameralna ; Kammermusik ; chamber music ; muzyk kameralny ; Kammermusiker ; chamber-musician ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,8 x 9,5 cm. (1778-1849), muzyk kameralny waltornista. „Kamer=Musikus Schunke (Horn)“ (napis inkaustem na k. albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie na wprost. Włosy kędzierzawe, bokobrody. W koszuli, halsztuku, kamizelce i surducie. „May 1833.“ (oł. Poniżej).Rysunek naklejony na k. 81 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

[Berlin]

Date:

1833

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7798

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL