Object structure

Title:

[Pfaffe]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Pfaffe (czynny ca 1833), muzyk kameralny, waltornista ; Pfaffe (tätig 1833), Kammermusiker, Waldhornist ; Pfaffe (active 1833), chamber musician, brass instrumentalist ; Bock Eduard (ca 1804-1834, muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; drawings ; german drawings ; bust ; popiersie ; Brustbild ; klarnecista ; Klarinettist ; clarinettist ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; muzyka kameralna ; Kammermusik ; chamber music ; Konigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 12,7 x 9,0 cm. (18..-18..), muzyk kameralny waltornista, czynny w Berlinie ca. 1833. „Kam[m]er=Musikus Pfaffe (Horn)“ (napis inkaustem na k. albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie p. profilem. Włosy do góry, nad uchem do przodu. W koszuli, halsztuku, kamizelce i surducie.Na pole po p. oł.: „Maerz 1833.“.Rysunek naklejony na k. 83 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

[Berlin]

Date:

1833

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7800

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL