Object structure

Title:

[Pfaffe Eduard]

Group publication title:

Koenigliche Kapelle

Creator:

Bock Eduard (ca 1804-1834)

Subject and Keywords:

Pfaffe Eduard (czynny 1824-1840), muzyk kameralny, klarnecista ; Pfaffe Eduard (tätig 1824- 1840), Kammermusiker, Klarinettist ; Pfaffe Eduard (active 1824- 1840), chamber musician, clarinettist ; Bock Eduard (ca 1804-1834,muzyk kameralny, wiolonczelista, rysownik, poeta ; Bock, Eduard (ca 1804-1834), Kammermusiker, Cellist, Zeichner, Dichter ; Bock Eduard (ca 1804-1834), chamber musician, cellist, draughtsman, poet ; 19 w. ; 19. Jh. ; 19 century ; rysunek ; rysunek niemiecki ; popiersie ; Zeichnung ; deutsche Zeichnung ; Brustbild ; drawings ; german drawings ; bust ; klarnecista ; Klarinettist ; clarinettist ; wiolonczelista ; Cellist ; cellist ; muzyka kameralna ; Kammermusiker ; chamber music ; Koenigliche Kapelle

Description:

Rysunek ołówkiem, 11,5 x 8,2 cm. (ca 1800 post-1840), muzyk kameralny klarnecista, czynny 1837-1840 w Berlinie. „Kam[m]er=Musikus Pfaffe (Clarinette)“ (napis inkaustem na k. albumu sztucznego, pod przyklejonym portretem). Popiersie p. profilem. Włosy do przodu, ucho widoczne, bokobrody. W koszuli, halsztuku i surducie.Rysunek naklejony na k. 87 albumu sztucznego Inw. graf. 7723-7812 z portretami muzyków Koeniglihe Kapelle w Berlinie. Przed 1945 w Museum des Vereins Heimatschutz Löwenberg in Schlesien.

Place of publishing:

[Berlin]

Date:

1834

Resource Type:

rysunek

Bibliographic citation:

Len Ryszard: Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych. Grafika, rysunki, ekslibrisy, [w:] "Dziedzictwo Regionu i Europy". Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnianie w sieci. Praca zbiorowa pod redakcja Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. Wrocław 2014, s. 112.

Source:

Inw. graf. 7801

Language:

ger, lat

Rights Management:

domena publiczna

Provenance:

Museum des Vereins Heimatschutz Loewenberg in Schlesien

Autor opisu:

RL