Object

Title: Academic Journal of Modern Philology, Vol. 12 (2021) Special Issue

Title:

Academic Journal of Modern Philology, Vol. 12 (2021) Special Issue

Group publication title:

Academic Journal of Modern Philology

Subject and Keywords:

antropological linguistics   literary studies   cultural studies   translation studies   sociolinguistics  
językoznawstwo antropologiczne   literaturoznawstwo   kulturoznawstwo   teoria i praktyka przekładu   socjolingwistyka

Description:

Academic Journal of Modern Philology is a scientific journal oriented towards interdisciplinary studies. AJMP has been included in the register of journals published by The Polish Ministry of Science and Higher Education with 70 points awarded. The journal seeks original articles on linguistics with special focus on comparative studies, anthropological linguistics, science of cognition, social communication and literary studies. Since the founding of the journal in 2012, it has been our goal to foster the development of linguistic studies through an open exchange of ideas, while maintaining the highest standards of academic publishing. Contributions are subject to a double-blind peer reviews for authenticity, ethical issues and usefulness. The reviewing procedure is supervised by the International Advisory Board. The articles are published mainly in English, German, French and Polish. Academic Journal of Modern Philology is an open access journal published annually by the Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch and the College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław.  

Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 70). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przez dwóch recenzentów. Recenzja przebiega anonimowo, tj. recenzenci nie znają tożsamości autora, natomiast autor nie zna tożsamości recenzenta. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.

Table of contents:

Valentina Bagozzi: Gulag Argot as a Site of Memory in Julija Voznesenskaja’s The Women’s Decameron, s. 7-15
Marta Belia: An Original Perspective on Czech Translation Studies: A Comparison between the Theory of Otokar Fischer and that of Jiří Levý, s. 17-23
Sabrina Canestrella: Locus Amoenus: A Lexicon of Contrasts in Adam und Evelyn, s. 25-34
Alicja Cimała: Visual Rhetoric and Architecture, s. 35-42
Aneta Daniel: Wroclaw as the Leading Neurolinguistics Centerat the Turn of the 19th and 20th Centuries, s. 43-64
Maciej Dymczyk: Possible impact of Virtual Reality and Augmented Reality on Media Societ, s. 65-72
Maria Diletta Giordano: Severin the Walker and his Dark Path:Declinations of the Act of Walking in Paul Leppin’s Severins Gang in die Finsternis, s. 73-82
Jakub Kubś: Historical Narratives in Different Language Versions of Wikipedia, s. 83-94
Natalia Lazreg: Monomodal and Multimodal Humour as a Challenge in Audiovisual Translation: On the Example of the Polish Translation of the French Film Le Petit Nicolas (Little Nicolas), s. 95-106
Marlena Oleksiuk: North and South Korean Issues in 20th-Century Literature, s. 107-114
Ciro Porcaro: Messermänner and Parasiten: An Analysis of the Role of Metonymic and Metaphoric Patterns in Shaping “Immigrants” Stereotypes in German Political Discourse, s. 115-124
Agata Rębkowska: Négation et le non-dit. Vers le sens social de la Russie dans la presse écrite française, s. 125-135
Nataliia Romanyshyn: Artistic Conceptualization of Native Land in William Wordsworth’s Poetry, s. 137-146
Anna Skibińska: The Image of Ukrainians in Press Headlines: A Case Study of Polska Times Website, s. 147-166
Kamila Sroślak: Obrazy ‚Nowych Wojen’ i terroru z perspektywy reportera wojennego w literaturze niemieckiej, s. 167-178
Marta Strukowska: On the Irony-Affect Interface in Political Discourse, s. 179-194
Maria Stryszewska: Przymiotniki odrzeczownikowe z podstawowymi formantami sufiksalnymi w języku macedońskim, s. 195-205
Dorota Ucherek: Piśmienne przejawy Strajku Kobiet w świetle koncepcji wydarzenia piśmiennego Béatrice Fraenkel, s. 207-218
Agnieszka Jolanta Urniaż: Shapes in Botanical Names: A Polyconfrontative Approach, s. 219-228
Monika Weinert: On the Contemporary Theories of the Development of Human Language, s. 229-238
Karolina Wojtczak: Le domaine de la mémoire dans le discours thanatologique : le cas des relations anaphoriques, s. 239-248
Maciej Wróbel: Indywidualizm czy kolektywizm. Obecność elementów dyskursu indywidualizmu w postrzeganiu miłości i związków przez przedstawicieli pokolenia Z – wyniki badania jakościowego, s. 249-260
Kamila Zielińska-Nowak: Świat przedstawiony w przygodowych grach planszowych, s. 261-278

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132924   ISSN 2299-7164   e-ISSN 2353-3218

DOI:

10.34616/ajmp.2021.12

Language:

eng   pol   fre

Abstract Language :

eng

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław  
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

MPi

Object collections:

Last modified:

Dec 23, 2021

In our library since:

Dec 21, 2021

Number of object content hits:

70

Number of object content views in PDF format

82

All available object's versions:

https://ww.bibliotekacyfrowa.pl/publication/142028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information