Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Nowe problemy psychologii. Przegląd zagadnień.

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Subject and Keywords:

psychologia   psychologia stosowana

Description:

Wydawane od 2005 roku cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii

Contributor:

Kowal, Jolanta. Chatzipentidis, Kiriakos. red.

Date issued:

2021

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISBN 978-83-962965-2-8   ISSN 2354-0052

Language:

pol

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Rights holder:

Copyright by Institute of Psychology, Faculty of Pedagogical and Historical Sciences, University of Wrocław, Poland

Autor opisu:

F.P.