PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dyplomacja i Bezpieczeństwo, nr 1(3)/2015, "Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa"

Creator:

pod red. Macieja Mroza

Subject and Keywords:

Polska ; Ukraina ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; separatyzm ; kultura strategiczna ; wojna informacyjna ; bezpieczeństwo międzynarodowe ; bezpieczeństwo energetyczne ; NATO ; uchodźcy ; Jordania ; Arabia Saudyjska ; Hard Power ; USA ; Blisko Wschód ; Liban

Abstract:

Tematyka numeru została podzielona na dwie części poświęcone problemowi ukraińskiemu oraz bliskowschodniemu i jest skoncentrowana na różnych aspektach polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. W części pierwszej dominują studia analityczne i artykuły poświęcone przede wszystkim relacjom rosyjsko-ukraińskim oraz polsko-ukraińskim, jak również ich wpływowi na politykę wschodnią Unii Europejskiej oraz stan bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Osobne miejsce w tym bloku tematycznym zajmują artykuły specjalistyczne, poświęcone aspektowi energetycznemu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, idei panrosjanizmu oraz statusowi prawnemu republik separatystycznych na wschodniej Ukrainie. Cześć druga rocznika podejmuje problematykę konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Zamieszczone w niej teksty, odnoszą się zarówno do aspektów stricte politycznych zagadnienia, jak i militarnych. Autorzy umieszczonych w niej analiz podejmują kwestie związane m.in. z: pozycjonowaniem się Arabii Saudyjskiej na obszarze Półwyspu Arabskiego, rolą potencjału militarnego Jordanii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa, masową migracją do Libanu, polityką prezydenta Baracka Obamy wobec Bliskiego Wschodu, czy też wpływem tzw. Państwa Islamskiego na konflikt izraelsko-palestyński.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date:

2015

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

2300-4282

Rights Management:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.