PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów : materiały do ćwiczeń

Creator:

Helios, Joanna ; Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

prawoznawstwo ; norma prawna ; przepis prawny ; źródła prawa ; system prawa ; wykładnia prawa ; wnioskowania prawnicze ; stosowanie prawa; gałęzie prawa

Abstract:

Książka Podstawy prawoznawstwa dla ekonomistów. Materiały do ćwiczeń ma pokazać studentowi praktyczne zastosowanie pojęć prawoznawstwa, zarazem podkreślić znaczenie prawoznawstwa w praktyce, nie tylko prawniczej, ale także ekonomicznej. Wszak każdy ekonomista w swojej pracy spotyka się z takimi pojęciami jak: normy czy przepisy prawne, źródła prawa, system prawa, wykładnia, wnioskowania czy stosowanie prawa. Ćwiczenia mają przede wszystkim służyć usystematyzowaniu wiedzy studentów na temat pojęć prawoznawstwa oraz pokazać sposoby ich prawidłowego używania w różnych kontekstach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-45-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK