PLMET:

click here to follow the link

Title:

Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach

Creator:

Helios, Joanna ; Jedlecka, Wioletta

Subject and Keywords:

feminizm ; wolność ; równość ; prawa kobiet ; słaba płeć ; nurty feminizmu

Abstract:

Celem monografii jest pokazanie w jakich dziedzinach i w jakim zakresie, kierując się fundamentalnymi ideami feminizmu, tj. równością i wolnością, udało się przełożyć tezy dyskursu feministycznego na praktykę działania. Punktem wyjścia uczyniono analizę samego pojęcia feminizmu. Feminizm wywodzi się od łacińskiego słowa „femina”, czyli kobieta. Oznacza ruchy, ideologie i doktryny skupiające się wokół równości prawnej, politycznej oraz społecznej i wolności kobiet i mężczyzn. W kontekście feminizmu dokonano analizy dwóch zasad: „równości” i „wolności”. Żądanie równości było rozumiane historycznie jako wymaganie ażeby wszyscy obywatele mieli te same prawa i obowiązki. W feminizmie chodziło o równouprawnienie obydwu płci (żeńskiej i męskiej) pod względem prawnym, politycznym, społeczno – kulturowym i biologicznym. Wolność w feminizmie łączy się z wolnością wyboru (dla przykładu w zakresie antykoncepcji, praw reprodukcyjnych). W opracowaniu omówiono rozwój i przeobrażenia „słabej płci” w aspekcie historycznym, poczynając od starożytności, z uwzględnieniem założeń chrześcijaństwa, poprzez wieki średnie do czasów współczesnych. W książce zaprezentowano także podstawowe nurty feminizmu, tj. feminizm liberalny, radykalny i socjalistyczny i to im właśnie poświęcono najwięcej miejsca w rozważaniach. Od lat 60-tych XX wieku coraz trudniej jednak jest analizować feminizm w kategoriach wskazanego trójpodziału. Dlatego też monografia wskazuje nowe tradycje feministyczne takie jak: feminizm psychoanalityczny, feminizm postmodernistyczny, feminizm czarny i feminizm lesbijski czy ekofeminzim. W książce osobno odniesiono się do specyfiki polskiego feminizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Stefaniuk, Małgorzata. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-93-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 110)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK