Object

Title: Academic Journal of Modern Philology, Vol. 11 (2021) Special Issue

Title:

Academic Journal of Modern Philology, Vol. 11 (2021) Special Issue

Group publication title:

Academic Journal of Modern Philology

Subject and Keywords:

antropological linguistics   literary studies   cultural studies   translation studies   sociolinguistics  
językoznawstwo antropologiczne   literaturoznawstwo   kulturoznawstwo   teoria i praktyka przekładu   socjolingwistyka

Description:

Academic Journal of Modern Philology is a scientific journal oriented towards interdisciplinary studies. AJMP has been included in the register of journals published by The Polish Ministry of Science and Higher Education with 70 points awarded. The journal seeks original articles on linguistics with special focus on comparative studies, anthropological linguistics, science of cognition, social communication and literary studies. Since the founding of the journal in 2012, it has been our goal to foster the development of linguistic studies through an open exchange of ideas, while maintaining the highest standards of academic publishing. Contributions are subject to a double-blind peer reviews for authenticity, ethical issues and usefulness. The reviewing procedure is supervised by the International Advisory Board. The articles are published mainly in English, German, French and Polish. Academic Journal of Modern Philology is an open access journal published annually by the Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch and the College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław.  

Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 70). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Każdy artykuł poddawany jest recenzji przez dwóch recenzentów. Recenzja przebiega anonimowo, tj. recenzenci nie znają tożsamości autora, natomiast autor nie zna tożsamości recenzenta. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.

Table of contents:

Karolina Chyła: Miasto utrapienia, pejzaż pamięci: Żeromski, Singer i żydowska Warszawa, s. 9-19
Mohamed Daw: La représentation littéraire de la condition de la femme dans la médina (la vieille ville). Entre cloisonnement et liberté de mouvement, s. 21-36
Agata Draus-Kłobucka: Asilos distópicos. Dos visiones literarias de la vejez en una sociedad indiferente, s. 37-56
Magdalena Drewniak: Literary Performatives in The History of the Siege of Lisbon by José Saramago. A Study of Performatives in Contemporary Portuguese Fiction, s. 57-67
Tomasz Dziurdzia, Anna Skibińska, Andrei Turko: Uniwersytety we Wrocławiu w oficjalnej narracji miasta, s. 69-91
Zuzanna Gałuszka, Kaja Wójcik: Opisy inwestycji deweloperskich jako odzwierciedlenie oczekiwań względem zamieszkiwania, s. 93-101
Krzysztof Garczarek: „Miasto jest księgą”. Nieśwież w twórczości Władysława Syrokomli – prolegomena semiotyczne, s. 103-113
Elżbieta Górka: Miasto w bukolice. Na przykładzie eklogi szóstej ze zbioru Adolescentia Baptysty Mantuana, s. 115-126
Catherine Mélou-Le Ferrand: L’entrée a Jérusalem : un exercice de style (de la liturgie au jeu), s. 127-134
Anna Nienartowicz: Warsaw as a Formative Space of a Jewish-Polish Identity. A Case Study Based on Zygmunt Turkow’s Memoirs Fragmentn fun mayn lebn, s. 135-141
Sonia Nowacka: „Tu nic nie jest moje / i wszystko jest moje” – niewidzialni mieszkańcy miasta w poezji Ilony Witkowskiej, s. 143-151
Izabela Poręba: Obrazy miast afrykańskich w twórczości postkolonialnych pisarzy, s. 153-166
Dagmara Tomczyk: Miejsca, związki międzyludzkie, trauma. Dom, sen i gry dziecięce Juliana Kornhausera oraz Dwa miasta Adama Zagajewskiego, s. 167-176
Evangélie Tsakiropoulou: La ville méditerranéenne, en tant qu’espace labyrinthique. Réflexions sur les romans Cités a la dérive et Printemps perdu de Stratis Tsirkas, s. 177-186
Alix Tubman-Mary: Fellini-Roma : sur les bords du Léthé. Un usage fellinien de la métalepse, s. 187-198

Place of publishing:

Wrocław

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopismo

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:132922   ISSN 2299-7164   e-ISSN 2353-3218

DOI:

doi:10.34616/ajmp.2021.11

Language:

pol   fre   spa   eng

Abstract Language :

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław  
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

MPi

Object collections:

Last modified:

Dec 21, 2021

In our library since:

Dec 21, 2021

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

85

All available object's versions:

https://ww.bibliotekacyfrowa.pl/publication/139896

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information